• login bestuur
 • volg ons op: facebook
  logo muziekverening Fidelis

  Orkest & Bestuur


  Wie zijn wij?

  Muziekvereniging Fidelis is de bloeiende vereniging met een groep gezellige muzikanten. Altijd al een kijkje willen nemen binnen het reilen en zeilen binnen deze vereniging?
  Hieronder een filmpje.
  Historie

  In 1910 bestond in Breda een harmonie Cecilia, bekend als een muziekkorps voor middenstandsgroeperingen uit Breda.
  Deze harmonie werd opgericht in januari 1872!
  Op 6 juni 1910 ging deze harmonie over naar de Fidelisvereniging. Deze overgang bestond in feite uit de overdracht van de bezittingen van de harmonie Cecilia aan de Fidelisvereniging. De naam Cecilia bleef bestaan. De harmonie werd beschouwd als een onderafdeling van deze vereniging. Het bestuur van de Fidelisvereniging was tevens bestuur van Cecilia.
  Deze situatie heeft geduurd tot 1942. In dat jaar werd het dorp Princenhage geannexeerd door de gemeente Breda. Ook Princenhage kende een harmonie genaamd Cecilia. Omdat thans de situatie ontstond van twee harmonieën met dezelfde naam in de gemeente Breda, werd op 10 maart 1946 besloten de naam van de harmonie Cecilia te wijzigen in Harmonie St. Fidelis.
  Op de alg. ledenvergadering van 26 oktober 1964 bleek dat de vereniging het, zowel op bestuurlijk als muzikaal gebied, moeilijk had. Op advies van de toenmalige dirigent L. Evers werd besloten over te schakelen van een Harmonie naar Fanfare.
  Thans is Muziekvereniging Fidelis de enige Fanfare die Breda rijk is.


  Orkest

  bariton
  bastuba
  bugel
  hoorn
  saxofoon
  slagwerk
  trombone
  trompet
  Bariton: Bastuba: Bugel: Hoorn: Saxofoon: Slagwerk: Trombone: Trompet:
  K. Dam M. Jongeneelen H. Beaujon C. Jongeneelen M. Colin B. Colin M. van Endschot F. Colin
  C. de Hoon R. v. Rijthoven J. Dekkers J. Schoonebeek S. van Meer C. de Hoon F. v. Oosterbosch W. Colin
  C. de Hoon J. Freling M. v. Oers J. Schilling J. Luijcks
  M. van der Zanden E. de Klerk E. v. Rijthoven S. v. Oosterbosch
  R. Wilke E. Rondel T. Vissers
  M. Verwijmeren


  Dirigent

  R. van den Bogaert


  Bestuur

  Het bestuur bestaat uit:

  Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Bestuurslid:
  vacant E. de Klerk O. Hoff C. Jongeneelen
  M. Verwijmeren


  Ere-leden

  Dhr. G. Gielen
  Mvr. C. de Hoon-Colin
  Dhr. J. de Koning
  Dhr. J. van Oers (†)
  Dhr. J. Ossenblok
  Mvr. J. Ossenblok
  Dhr. W. Ossenblok (†)
  Dhr. J. Vissers